EQUIPO

Entendemos a interdisciplinaridade como base para a planificación territorial. Por iso baseamos o noso traballo na investigación conxunta con outras disciplinas, fomando redes e equipos de traballo acordes ás necesidades que cada encargo plantexe. De este xeito pódense chegar a integrar os diferentes coñecementos, ferramentas e métodos de traballo baixo obxectivos comúns de transformación, valorización e aproveitamento das potencialidades de cada territorio.

Entendemos la interdisciplinariedad como base para la planificación territorial. Por ello basamos nuestro trabajo en la investigación conjunta con otras disciplinas, formando redes y equipos de trabajo acordes a las necesidades que cada encargo plantee. De este modo se pueden integrar los diferentes conocimientos, herramientas y métodos de trabajo bajo objetivos comunes de transformación, valorización y aprovechamiento de las potencialidades de cada territorio.


Taller de Estrategias Ciudadanas

Valerio González Somoza – Máster en Arquitectura – Máster en urbanismo: planes y proyectos
David Río González – Máster en Arquitectura
Fiz Seixo Vázquez – Máster en Arquitectura – Máster en rexenarión urbana  e rehabilitación
Roi García Camba – Arquitectura e mapificación


Asesores/Colaboradores

– GrupoANTE – [Grupo de Investigación de Análisis Territorial da USC] liderado por Rubén Camilo Lois González, Catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela – Experto en xeografía e planeamento urbano, estudos rexionais, planificación rexional e xeografía social.
– LaboraTe – [Grupo de Investigación – Laboratorio do Territorio da USC] centrado no desenvolvemento integral do medio rural, redundando na calidade de vida dos seus habitantes.
– Ad-Ecos – Empresa creada pola ONG Ecos do Sur coa fin de xerar servizos profesionais personalizados a emprendedores, pymes e organizacións sociais.
– Manuel García Docampo – Doutor en Socioloxía e Profesor de Socioloxía Urbana na Universidade de A Coruña – Experto en análise urbanístico, demográfico e territorial, así como en plans de desenvolvemento local.
– Marta Núñez Corbalán – Licenciada en CC. Políticas Administración., Esp. Política Internacional y Política Comunitaria – MBA na Escola de Negocios NGB – International Business Program pola Georgetown University – Máster en Estudios Europeos. USC –  Especialista en captación e xestión de fondos europeos e xestión da I+D+I.
– Silvia Mosquera Mirás – Licenciada en Socioloxía – Especialista en xestión de ONGDs, migracións, mediación Intercultural, e metodoloxías Participativas-Comunitarias. Experiencia na busca de financiamento nacional e internacional para plans de desenvolvemento territorial e intervención social-comunitaria.
– Ara Alejandro Ferreiro – Diplomada en Educación Social e Master en Antropología Social y Cultural pola Universidad Complutense de Madrid – Experta en desenvolvemento comunitario e dinamización.
– Xoan Carlos Carreira Pérez – Catedrático da Escola Politécnica Superior de Lugo – Doutor Enxeñeiro Agrónomo.
– Emilio Carral Vilariño – Catedrático da Escola Politécnica Superior de Lugo – Doutor en Ciencias Bilóxicas da USC.


Experiencias salientables dos membros:

· Redacción do “EME – Estudo de Mobilidade e ESPAZO PÚBLICO”  de Mondariz – Deputación Provincial de Pontevedra
· Redacción do “EME – Estudo de Mobilidade e ESPAZO PÚBLICO”  de As Neves – Deputación Provincial de Pontevedra
· Redacción do “EME – Estudo de Mobilidade e ESPAZO PÚBLICO” de O Rosal – Deputación Provincial de Pontevedra
· Análise económica e territorial para o PTI do Eume – Xunta de Galicia [con Julia Vázquez]
· Consultoría urbanística e territorial no plan CoruñaFutura do Concello da Coruña – Fundación Metrópoli
· Colaboración no proxecto de participación cidadá AgraCivis – EcosDoSur/EEA Grants – UE
· Redacción de “Análisis y estrategias para la renovación urbana de la Ronda de Outeiro” – Concello de A Coruña
· Redacción do proxecto constructivo das mellora de seguridade dos accesos ao Centro de Ensino de Mondariz – Concello de Mondariz
· Redacción do proxecto constructivo da reordenación das paradas de transporte público no centro urbano de Carral – Concello de Carral
· Redacción do proxecto de mellora dos accesos ao Centro Comercial do Ventorrillo – Concello de A Coruña
· Investigación Diagnóstico do Hábitat Rural de Galicia – UdC/Xunta de Galicia.
· Investigación Análisis y tipificación de tejidos en ciudades del noroeste de la peninsula Ibérica – UdC [con Julia Vázquez]
· Poñentes nas IV Xornadas de Urbanismo e Socioloxía , “Situación social da vivenda” na UdC [con Julia Vázquez].
· Co-autores de “Dinamicas territoriales en España” [con Julia Vázquez]
· Membros do Colectivo1Aun para a investigación do territorio e a súa divulgación.
· Poñentes no Congreso Internacional Greencities de Málaga no apartado Turismo y Ruralidad da UAAU [Colectivo1aun]
· Autores do libro “Cidades Subxacentes”, sobre policentrismos urbanos en Galiza [Colectivo1aun]
· Estratexia de renovación urbana do Centro Comercial do Ventorrillo, de A Coruña [Colectivo1aun]