ÁMBITOS

As vilas e cidades intermedias son a cabeza visible da meirande parte do territorio galego, e como tal, están chamadas a xogar un papel determinante dentro do sistema de articulación de Galiza.

A día de hoxe representan o XX% da poboación, asumindo ata XXXXX persoas de poboación vencellada, tendo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX que a fan establecerse de facto como centros de servizos e actividade económica para amplos ámbitos do territorio.

Partindo cun proxecto sólido, fronte a sistemas desarticulados e que non ofrezan unha visión de futuro clara, teñen a oportunidade de redefinir e fortalecer o ser papel de centralidade nos ámbitos dos que son soporte, camiñando cara modelos inclusivos e sostibles no marco das liñas estratéxicas europeas.

DIBUXIÑOS ESTATÍSTICAS BLA BLA BLA